Disclaimer

Disclaimer Pole Fitness®

Pole Fitness® en Denise Mulder, hierna te noemen Pole Fitness® is de samensteller en uitgever van informatie op deze website. Pole Fitness® is volledig bewust van haar taak en besteed de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie. Niettemin kan deze website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten.

Aansprakelijkheid
Pole Fitness® kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen. Ook zijn ze niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van informatie aangeboden op deze website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Links van en naar de Pole Fitness® website
Pole Fitness® is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet dat Pole Fitness® de producten of diensten op de website van een derde goedkeuren of aanbevelen.

Informatie gebruiken
Pole Fitness® behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze website en de via deze website te leveren producten en diensten. Het is niet toegestaan om zonder toestemming de geboden informatie te downloaden en printen voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik hetzij commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pole Fitness®.